top of page

Llibres en Valencià.

Jàssena és una col·lecció que publica texts exquisits

de qualsevol gènere en valencià. També és la biga carregadora

de fusta que sosté els sostres i les teulades. Si posàrem la casa

cap per avall, la jàssena seria com la quilla d'un vaixell.

    bottom of page