Veles e Vents.Els grans clàssics de la literatura valenciana.

"Veles e vents han mos desigs complir, / faent camins dubtosos

per la mar" diuen els versos d'Ausias March. Una de les línies editorials que volen seguir en Drassana és la publicació

dels grans clàssics de la literatura valenciana, obres i autors

que són part del nostre immens patrimoni com a poble.