top of page

Ciutats invisibles.Urbs i viatges per tot arreu.

Que les ciutats són ens amb vida pròpia, capaces d'enamorar

i seduir, a més d'escenaris per a quimeres i somnis ja ens ho

va deixar més que clar Italo Calvino en l'obra a qual retem humil homenatge… Metròpolis o senzilles viles de qualsevol latitud vistes des la nostra òptica mediterrània i valenciana.

bottom of page