top of page
Núm. 5 | 2ª època | 6,5 euros | novembre 2014
Paper | 80 pgs | Color

LLETRAFERIT #05

€6.50Precio
 • CONSELL DE REDACCIÓ | Vicent Baydal | Toni Sabater | Josep V. Miralles | Vicent Molins | Vicent Chilet | Felip Bens

  TEXTOS I COLUMNES | Miquel Nadal | Lucrècia de Borja | Frederic Aparisi | Carles Fenollosa | Manuel Pérez | Alexandre Serrano | Marc Gomar | Sergi Tarín | Andreu Escrivà | Amaia Crespo | Guillem Tabacchi | Álex Serrano (Psychonauts) | David Brieva

  IL·LUSTRACIÓ | Ricard Ramon

  FOTOGRAFIA | Germán Caballero | Marc García Fusté | Diana Baidal | Pau Martínez | Roberto N. Cataluña | Paula G. Furió | Rubén Albero | Justin Thomas | Xepo WS | A. Escrivà | Flaco García Poveda | F. Aparisi | Carles Fuster | Joanbanjo

  ASSESSOR ARTÍSTIC | Jaume Chornet

  REVISIÓ LINGÜÍSTICA | Juli Jordà

  LLETRAFERIT TV | César Sabater | Pau Martínez

  ONLINE
  Facebook Revista Lletraferit
  Twitter @RevLletraferit
  YouTube LLetraferit TV
bottom of page